16-05-2023

Subsidieregeling TKI-netwerkactiviteiten is weer opengesteld door RVO

De subsidieregeling voor de TKI-netwerkactiviteiten is weer opengesteld door RVO. Alleen TKIs kunnen een aanvraag hiervoor indienen.

Als u geïnteresseerd bent om in de periode 1 september 2023 t/m 31 augustus 2024 een netwerkactiviteit te organiseren, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken door het bijgevoegde document “sjabloon netwerkactiviteit voorstel” ingevuld uiterlijk op maandag 12 juni 2023 per email te sturen naar Verena Ohms: verena@maritiemland.nl

 

Wij zullen vervolgens de aanvraag bij RVO namens het TKI Maritiem indienen.

 

Voor uw en ons gemak en om het proces van begin tot einde goed te stroomlijnen hebben wij een 4-tal documenten opgesteld die u in de bijlagen vindt. Hierin wordt alle informatie uitgelegd die u nodig heeft.

 

– Netwerkactiviteiten Algemene voorwaarden: hierin staat duidelijk beschreven wat de regeling inhoudt, wat de spelregels zijn en hoe het proces verloopt.

 

– Sjabloon netwerkactiviteit voorstel: dit sjabloon dient u ingevuld aan ons terug te sturen uiterlijk op 12 juni 2023.

 

– Sjabloon netwerkactiviteit verslag: dit sjabloon dient u vóór 30 oktober 2023 volledig ingevuld naar ons terug te sturen.

 

– Sjabloon eindfactuur: samen met uw verslag dient u ook het ingevulde sjabloon eindfactuur naar ons op te sturen (voor meer informatie zie ”Netwerkactiviteiten Algemene Voorwaarden”).

 

Wij verwachten ook dit jaar dat het beschikbare bedrag EUR 33.333 is. Het budget zal in beginsel gelijk worden verdeeld over de aanvragende organisaties en is dus niet afhankelijk van de kostenraming.

 

De uitvoeringsperiode is 1 september 2023 t/m 31 augustus 2024 met de kanttekening dat we mogelijk de toekenning pas na 1 september zullen ontvangen. In theorie is er een kans dat we geen toekenning krijgen. Als u een activiteit organiseert voordat wij uitsluitsel hebben, dan neemt u zelf dit risico.

 

Let op; een van de criteria voor de netwerkactiviteiten is: ‘De netwerkactiviteiten en hieruit voortkomende resultaten zijn voor iedere MKB-onderneming zonder onderscheid toegankelijk.’ Om hieraan te voldoen, dienen alle netwerkactiviteiten minimaal 4 weken vooraf te worden aangekondigd via de site van NML/TKI Maritiem en zij zijn dus voor iedereen die wenst deel te nemen toegankelijk zonder bijkomende kosten. Daarom dienen organisaties minimaal 6 weken vóór de netwerkactiviteit een korte tekst over het evenement met daarin alle relevante informatie via email aan te leveren bij: vincent@maritiemland.nl en verena@maritiemland.nl .

 

Al deze informatie is ook terug te lezen in het document “Netwerkactiviteiten Algemene Voorwaarden”.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Verena Ohms: verena@maritiemland.nl