Organisatiestructuur

Het TKI Maritiem is een stichting en onderdeel van de Topsector Water & Maritime . Het bestaat uit de hieronder genoemde onderdelen die elk hun eigen taken verrichten en verantwoordelijkheden dragen.

 

Bestuur

Het bestuur van het TKI Maritiem is verantwoordelijk voor het vaststellen en behalen van de doelstellingen van de stichting. Dat houdt o.a. in dat het bestuur de jaarlijkse TKI innovatie agenda opstelt, de onderzoeks- en onderwijsagenda van de TKI Kennisprogrammaraad beoordeelt en goedkeurt, en nauw samenwerkt met het topteam van de Topsector Water & Maritime. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarstukken, het beheer van de financiële middelen en het afleggen van verantwoording aan EZK en RVO.

 

Bekijk de leden van het bestuur

 

TKI Programmaraad (NML Innovation Council)

De TKI programmaraad wordt gevormd door de NML Innovation Council . Hierdoor is een sectorbrede vertegenwoordiging van R&D&I managers uit het maritieme cluster gewaarborgd.  De TKI Programmaraad verzorgt een toetsing van de meerjarige innovatie agenda, het TKI jaarplan, de begroting en de NWO programma’s om te garanderen dat deze worden gedragen door het gehele maritieme cluster.

 

TKI Kennisprogrammaraad

Het Maritiem Kennis Centrum (MKC) fungeert als TKI Kennisprogrammaraad voor het fundamentele onderzoek, dat wordt ingevuld middels NWO/NWA programma’s. Het MKC is een samenwerkingsverband tussen de kennisinstellingen die een belangrijk aandeel hebben in het maritiem gerichte fundamentele onderzoek. Dat zijn MARIN, TNO, TU Delft en NLDA. Een aantal toonaangevende bedrijven die belangen hebben bij het fundamentele onderzoek maken ook deel uit van het MKC. De TKI Kennisprogrammaraad is verder aangevuld met vertegenwoordigers van andere maritiem betrokken kennisinstellingen zoals NIOZ en Wageningen Marine Research. De TKI Kennisprogrammaraad inventariseert de behoefte aan fundamentele kennisopbouw, adviseert over de maritieme inbreng in de formulering van programma’s en calls en stimuleert de vorming van projecten.

 

TKI Bureau

Het TKI bureau fungeert als uitvoerende organisatie binnen het TKI Maritiem en is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden welke uit het TKI voortvloeien. Zo trekt het TKI bureau de jaarlijkse TKI evenementen, pakt de communicatie rondom het TKI Maritiem op, beheert de website en zorgt voor de financiële administratie van het TKI Maritiem. Ook voor inhoudelijke vragen over het TKI Maritiem en/of specifieke projecten kunt u contact opnemen met Jean Coumans; 013-5210443 of jean-tki@maritiemland.nl.