Over het TKI Maritiem

Nederland is het maritieme centrum van Europa en bezit één van de sterkste en meest complete maritieme clusters ter wereld. Ons land heeft een veelzijdige maritieme industrie met een zeer diverse vloot van zeeschepen, de grootste binnenvaartvloot van Europa en grootste havencapaciteit van de wereld. Wij zijn toonaangevend op het gebied van offshore dienstverlening en complexe maritieme systemen.

 

Om deze koploperpositie te behouden en uit te bouwen is binnen de Topsector Water & Maritime het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem opgericht.

 

Binnen het TKI Maritiem werken bedrijven, onderzoeksinstellingen en de overheid samen aan maritieme innovaties en het delen van kennis. Dat doen ze met fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Het doel van deze publiek-private samenwerking (PPS) is om met elkaar betrouwbare en innovatieve oplossingen te vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan. Denk bijvoorbeeld aan de maritieme energietransitie, duurzaam gebruik van de zee en het behoud van onze strategische autonomie in een onvoorspelbare wereld.

 

Maritime With a Mission

Door haar Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB) wil de Nederlandse overheid het verdienvermogen van ons land verbeteren en tegelijkertijd maatschappelijke uitdagingen aangaan.

 

Om dit beleid te vertalen naar de maritieme sector is binnen het TKI Maritiem in 2019 het document “Maritime with a Mission” opgesteld. Dit document kunt u onder aan de pagina downloaden. Hierin zijn Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) uitgewerkt voor de volgende speerpunten:

 

Jaarverslagen

Op de hoogte blijven over alles wat het TKI Maritiem de laatste jaren heeft bereikt? Lees dan onze jaaroverzichten en verkrijg meer inzicht in de prestaties binnen het TKI Maritiem.

Missiegedreven Topsectoren- en innovatiebeleid

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Die vragen om stevige oplossingen en succesvolle innovaties. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties werken daarom samen in topsectoren aan deze 25 Missies voor de toekomst. Met toonaangevende innovatie en kennis over energie, voedsel, water, zorg en veiligheid. Deze missiegedreven samenwerking op innovatie noemen we de Innovatiehelix. Voor meer informatie over het missiegedreven Topsectoren- en innovatiebeleid kunt u de website van RVO bezoeken.