Financiering

Financieringsmogelijkheden

Het TKI bureau kan u helpen met het onderzoeken of een eventuele aanvraag van financiering van uw project of programma mogelijk is. Wij verwachten van u wel dat u uw eigen huiswerk gedaan heeft door onder meer zelf eerst te kijken of u überhaupt in aanmerking komt (zie de verwijzingen hieronder naar de desbetreffende websites). Daarnaast dient u niet te vergeten dat het ontvangen van financiering ook verplichtingen met zich meebrengt. Het TKI bureau probeert echter de administratieve last van deze verplichtingen, samen met u, zo klein mogelijk te houden.

 

Het gaat om de volgende regelingen.

 

PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)

Het doel van de PPS-toeslag is het stimuleren van privaat-publieke samenwerking binnen het TKI. Het basisprincipe is simpel. Voor elke euro die de private sector investeert in R&D bij een onderzoeksorganisatie, ontvangt het TKI € 0,30. (t/m de TKI toeslag 2017 was dit € 0,25) Het TKI financiert hiermee weer nieuw privaat-publiek onderzoek. De aanvraag van een PPS-toeslag loopt altijd via de TKI Deltatechnologie want alleen een TKI kan deze toeslag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanvragen, het benodigde formulier is bij de TKI op te vragen. Rechtstreeks aanvragen bij RVO is niet mogelijk. Aanvragen via een ander TKI is uiteraard ook mogelijk. Om in aanmerking te komen voor PPS-toeslag moet u voldoen aan zowel de voorwaarden die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de regeling stelt als de eisen die het TKI zelf daarvoor stelt. De belangrijkste eis van het TKI Deltatechnologie is dat het project of programma aansluit bij het innovatiecontract Deltatechnologie. De eisen van de RVO voor de PPS-toeslag kunt u hier vinden.

 

MIT-regeling

Speciaal voor het MKB is er de MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Met de MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT) stimuleert het ministerie van Economische Zaken MKB-ondernemers om binnen de topsectoren samen te werken en te innoveren. Hierdoor kunnen MKB-bedrijven makkelijker meedoen met gezamenlijke projecten van overheid en wetenschap. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering en de aanvraag loopt via het TKI Deltatechnologie (zie MIT regeling Topsector Water of MIT regeling algemeen).

 

Jaarverslagen POA middelen

WNT-verantwoording

Het TKI Maritiem is verplicht om de WNT-verklaringen openbaar de maken. De WNT-verklaringen zijn opgemaakt door een externe accountant en worden hieronder ter download aangeboden.