Privacybeleid het TKI Maritiem

Versie 2.0 – januari 2021

Dit is de privacyverklaring van het TKI Maritiem. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Wie zijn wij?

Binnen het TKI Maritiem werken bedrijven, onderzoeksinstellingen en de overheid samen aan maritieme innovaties en het delen van kennis. Dat doen ze met fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Het doel van deze publiek-private samenwerking (PPS) is om met elkaar betrouwbare en innovatieve oplossingen te vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan. Denk bijvoorbeeld aan de maritieme energietransitie, duurzaam gebruik van de zee en het behoud van onze strategische autonomie in een onvoorspelbare wereld.

 

Wat is de reikwijdte van deze algemene verklaring

In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door het TKI Maritiem. Daarnaast leest u hoe u contact kunt opnemen met ons en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

 

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat meestal omdat u zelf contact met ons heeft opgenomen en u daarbij informatie over uzelf heeft gegeven. Bijvoorbeeld als u uzelf hebt aangemeld voor de nieuwsbrief of voor een evenement.

 

Maar het kan ook dat uw persoonsgegevens in onze dossiers voorkomen zonder dat u deze informatie zelf heeft aangeleverd. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens van één van onze partners hebben ontvangen.

 

Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming?

Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

 

Communicatie

Het TKI Maritiem neemt u graag mee in de laatste ontwikkelingen van de maritieme sector. Wij communiceren daar graag over. Dit doen wij op verschillende manieren.

 

Onze website: www.tkimaritiem.nl. U vindt hier o.a. informatie over de maritieme sector, nieuwsberichten en activiteiten van de het TKI Maritiem. Bij uw bezoek aan onze website worden cookies geplaatst.

 

Daarnaast organiseren wij o.a. events, voeren we e-mailcampagnes en verzenden we nieuwsbrieven. Om al deze activiteiten goed te laten verlopen is het gebruik van persoonsgegevens vaak noodzakelijk. Dat doen wij overigens pas nadat wij uw toestemming hiervoor hebben gekregen (bijv. nieuwsbrief of evenement). U heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken of via een unsubscribe mogelijkheid af te melden.

 

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Om uw persoonsgegevens te beveiligen heeft het TKI Maritiem, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Wij bewaren uw gegevens conform wet- en regelgeving.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als dat in de Archiefwet staat.

 

Delen wij uw gegevens met derden?

Om onze taken te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen (derden). Als wij uw gegevens buiten Nederland delen, informeren wij u daar apart over.

 

We kunnen bijvoorbeeld gegevens delen om u als bezoeker (van een evenement of vergadering) aan te melden, zodat u door de portier kan worden binnengelaten. Wij zullen in dat geval vooraf toestemming aan u vragen.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken.

 

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacyklacht bij ons melden.

 

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op. U kunt een email sturen naar info@maritiemland.nl of ons bereiken via 010-7470076.