TKI Bestuur

Contactpersoon Bas Buchner Voorzitter TKI Maritiem & President MARIN
Contactpersoon Theun Baller TU Delft
Contactpersoon Annet Koster Directeur Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
Contactpersoon Marnix Krikke Secretaris TKI Maritiem en directeur innovatie NMT
Contactpersoon Machteld de Kroon Directeur Bouw, Infra & Maritiem TNO
Contactpersoon Peter van Terwisga Penningmeester TKI Maritiem en Directeur Research Damen Shipyards Group
Contactpersoon Klaas Visser Directeur Maritiem Kennis Centrum