TKI Bestuur

Contactpersoon Bas Buchner Voorzitter TKI Maritiem & President MARIN
Contactpersoon Annet Koster Directeur Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
Contactpersoon Marnix Krikke Secretaris TKI Maritiem en directeur innovatie NMT
Contactpersoon Machteld de Kroon Directeur Bouw, Infra & Maritiem TNO
Contactpersoon Peter van Terwisga Penningmeester TKI Maritiem en Director EU Naval R&D Affairs
Contactpersoon Klaas Visser Directeur Maritiem Kennis Centrum