28-05-2022

Wilt u subsidie ontvangen voor uw netwerkactiviteiten? MIT subsidieregeling netwerkactiviteiten

De subsidieregeling voor de TKI-netwerkactiviteiten is weer opengesteld door RVO. Alleen TKIs kunnen een aanvraag hiervoor indienen.

 

Als u geïnteresseerd bent om in de periode 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023 een netwerkactiviteit te organiseren, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken door het bijgevoegde document “sjabloon netwerkactiviteit voorstel” ingevuld vóór 1 juni 2022 naar mij en mijn collega Ghazaleh Ghandi (zie Cc) te sturen. Wij zullen vervolgens de aanvraag bij RVO namens het TKI Maritiem indienen.

 

Voor uw en ons gemak en om het proces van begin tot einde goed te stroomlijnen hebben wij een 5-tal documenten opgesteld die u in de bijlagen vindt. Hierin wordt alle informatie uitgelegd die u nodig heeft.

 

Netwerkactiviteiten Algemene Voorwaarden: hierin staat duidelijk beschreven wat de regeling inhoudt, wat de spelregels zijn en hoe het proces verloopt. Graag aandachtig doornemen.

Sjabloon netwerkactiviteit voorstel: dit sjabloon dient u ingevuld aan ons terug te sturen vóór 1 juni 2022.
Sjabloon netwerkactiviteit verslag: dit sjabloon dient u vóór 30 oktober 2023 volledig ingevuld naar ons terug te sturen.
Sjabloon voorschotfactuur: indien u een voorschot wilt ontvangen voor uw activiteit dan kunt u hiervoor dit sjabloon gebruiken (voor meer informatie zie “Netwerkactiviteiten Algemene Voorwaarden”).
Sjabloon eindfactuur: samen met uw verslag dient u ook het ingevulde sjabloon eindfactuur naar ons op te sturen (voor meer informatie zie “Netwerkactiviteiten Algemene Voorwaarden”).

 

Wij verwachten ook dit jaar dat het beschikbare bedrag EUR 33.333 is. Het budget zal in beginsel gelijk worden verdeeld over de aanvragende organisaties en is dus niet afhankelijk van de kostenraming. We hebben afgesproken met RVO dat wij zelf kunnen beslissen welke activiteiten we met dit budget organiseren. Dit geeft uw een redelijke flexibiliteit. In de basis heeft iedereen dus recht op eenzelfde deel van het budget. Enkel als er organisaties zijn die hun budget niet opmaken, zal het restant verdeeld worden over de organisaties die meer kosten hebben gemaakt.

 

De uitvoeringsperiode is 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023 met de kanttekening dat we mogelijk de toekenning pas na 1 september zullen ontvangen. In theorie is er een kans dat we geen toekenning krijgen. Als u een activiteit organiseert voordat wij uitsluitsel hebben, dan neemt u zelf dit risico.

 

Let op; een van de criteria voor de netwerkactiviteiten is: ‘De netwerkactiviteiten en hieruit voortkomende resultaten zijn voor iedere MKB-onderneming zonder onderscheid toegankelijk.’ Om hieraan te voldoen, dienen alle netwerkactiviteiten minimaal 4 weken vooraf te worden aangekondigd via de site van NML/TKI en zij zijn dus voor iedereen die wenst deel te nemen toegankelijk zonder bijkomende kosten. Daarom dienen organisaties minimaal 6 weken vóór de netwerkactiviteit een korte tekst over het evenement met daarin alle relevante informatie via email aan te leveren bij: vincent@maritiemland.nl en manuela@maritiemland.nl

 

Al deze informatie is ook terug te lezen in het document “Netwerkactiviteiten Algemene Voorwaarden”.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met onderstaand contactpersoon.

Contactpersoon Marnix Krikke Secretaris TKI Maritiem en directeur innovatie NMT