20-04-2023

Varen op groene methanol binnenkort mogelijk; (inter)nationaal beleid vormt obstakel

Het Klimaatakkoord stelt de maritieme sector voor een grote uitdaging. Om in 2030 de afgesproken 40% CO2-reductie te realiseren zijn alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart noodzakelijk. Binnen het project Green Maritime Methanol onderzoekt een internationaal consortium onder penvoerderschap van TNO de haalbaarheid van groene methanol als brandstof voor de maritieme sector. De bevindingen zijn gepresenteerd in het rapport ‘Maritime Green Methanol’.

 

Groen varen met methanol is (binnenkort al) mogelijk

De ontwikkeling van groene methanol als scheepsbrandstof gaat snel. In juni 2023 zal het eerste containerschip dat vaart op groene methanol te water worden gelaten en meer ‘methanolschepen’ zijn besteld. Naast containerschepen kunnen ook offshore wind farm support vessels en een mega offshore wind installation vessel binnenkort varen op groene methanol en daarmee tot 90% CO2-reductie behalen (afhankelijk van de feedstock).  Kortom rederijen als Acta Marine, Maersk, Stena Proman en Van Oord staan klaar om koploper te worden in de verduurzaming van de maritieme sector.

 

Maar, zo concludeert het consortium in het rapport ‘Green Maritime Methanol – a call to action’ (pdf), internationaal en Europese beleid ondersteunt de reeds ingezette koers op groene methanol (nog) niet. Vooral de huidige focus op “tank-to-propeller” emissies, waarbij alleen gekeken wordt naar hoeveel uitstoot er uit de uitlaat komt, resulteert in een ongelijk speelveld voor groene methanol.

 

Een switch naar groene methanol leidt tot een kleine reductie aan de pijp met 9% besparing. Een groot deel van de reductie zit echter in de productiefase van de brandstof (“well-to-tank”), waarbij groene methanol veel schoner is dan brandstoffen op aardoliebasis. Als bij beleid alleen wordt gekeken naar de uitstoot in de pijp, dan wordt een schipper daar niet (of onvoldoende) voor beloond.

 

Rapport ‘Green Maritime Methanol – a call to action.’

Het is daarom nú tijd om actie te ondernemen. De verschillende stakeholders in de maritieme sector, van reders en hun toeleveranciers tot havens, methanolproducenten en beleidsmakers, zien methanol als dé veelbelovende duurzame brandstof voor de scheepvaart. Daarom dragen ze in het rapport ‘Green Maritime Methanol – a call to action’ een aantal maatregelen aan die de transitie naar een duurzame maritieme sector moet versnellen en helpen verder te ontwikkelen. Deze voorgestelde beleidsmaatregelen zijn gericht op de “well-to-propeller” emissies, maar ook het verder ontwikkelen van veiligheidsstandaarden aan boord en bunkerfaciliteiten voor methanol.

 

Overhandiging rapport aan Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het rapport ‘Green Maritime Methanol – a call to action’  is door Machteld de Kroon, managing director van TNO Mobility and Built Environment, namens het consortium, overhandigt aan Ruth Clabbers, DG Luchtvaart en Maritieme Zaken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Betrokken partners in het consortium

Actief betrokken in het consortium zijn rederijen Acta Marine, Arklow Shipping, Boskalis, Chemgas, DEME, Koninklijke Marine, Fugro, Maersk, Rijksrederij, Thyssenkrupp Veerhaven, Van Oord, Victrol en Wagenborg en de brancheorganisatie KVNR.

 

Vanuit de maritieme keten worden zij ondersteund door scheepswerven Damen, Feadship, IHC, Oceanco en Sanlorenzo, motorleveranciers Caterpillar, Pon Power, MTU en brancheorganisatie BOVAG, maritieme toeleveranciers Marine Service Noord en C-Job Naval Architects en klassenbureaus American Bureau of Shipping, Bureau Veritas en Lloyd’s Register.

 

Om de effecten in kaart te brengen op het gebied van bunkeren en de brandstofketen zijn Port of Amsterdam en methanolleveranciers OCI, Proman en branchevereniging Methanol Institute betrokken. Tot slot zijn kennisinstellingen sterk vertegenwoordigd met TNO, TU Delft, NLDA, MARIN en Universiteit Gent, ondersteund door het Maritiem Kennis Centrum.

 

Het project wordt ondersteund door TKI Maritiem en het ministerie van Economische Zaken.

 

Duur van het project ‘Green Maritime Methanol’

Green Maritime Methanol heeft een looptijd van twee jaar. Een derde fase van het project is inmiddels in ontwikkeling.

 

Bron: TNO