Towards Zero Emissions

Het elimineren van schadelijke uitstoot is belangrijk. Het verzacht de effecten van de wereldwijde klimaatverandering, verbetert de volksgezondheid, en houdt de biodiversiteit in stand. Daarnaast komt het stimuleren van innovaties rondom emissieloze technologieën ook de economie ten goede, want de vraag naar emissieloze schepen zal toenemen.

 

De mondiale scheepvaart is verantwoordelijk voor 3% van de wereldwijde CO₂-uitstoot. Tegelijkertijd worden 90% van alle goederen over zee vervoerd. Volgens de OESO zullen de maritieme handelsvolumes, naarmate de vraag naar wereldwijde vracht toeneemt, tot 2050 verdrievoudigen, en daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen.

 

Daarom moeten we de uitstoot in de scheepvaart dringend terugbrengen. Hiertoe stimuleert het TKI Maritiem onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe brandstoffen en voortstuwingssystemen. Denk bijvoorbeeld aan varen op waterstof, ammonia of methanol. Ook carbon capture en draagvleugeltechnologie kunnen oplossingen bieden en vragen om doorontwikkeling.

 

 

Maritiem Masterplan

Het Maritiem Masterplan is de ambitie van de Nederlandse maritieme sector voor de systeemverandering naar een emissieloze en digitale sector. Onderdelen van het plan zijn – naast de R&D-agenda – 20 launching customer schepen van de Koninklijke Marine en de Rijksrederij, de ontwikkeling en bouw van 30 civiele emissieloze schepen, slimme en schone productie van deze schepen en aansluiting van human capital.

 

Binnen het Maritiem Masterplan wordt er dus ook gefocust op emissieloos varen. Hierdoor heeft het thema ‘Towards Zero Emissions’ ook overlap met de onderwerpen welke binnen het Maritiem Masterplan spelen. Voor meer informatie over het Maritiem Masterplan kunt u de website bezoeken.

 

Missiegedreven Topsectorenbeleid

Binnen het Missiegedreven Topsectorenbeleid dragen we met het MMIP ‘Towards Zero Emission’ bij aan het volgende thema en onderliggende missies;

 

  • Energie en duurzaamheid
  • Volledig CO2-vrij
  • Hernieuwbare elektriciteit op zee
  • Emissieloze en toekomstbestendige mobiliteit
  • Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit
  • Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen