01-06-2022

Van duurzame voedselproductie tot verhinderen virusoverdracht: 32 miljoen voor nieuwe Perspectief-programma’s

Minder CO2-uitstoot, minder overdracht van virussen door de lucht, en een meer duurzame vorm van voedselproductie: zeven consortia van onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden gaan met een budget van 32 miljoen euro technologische innovaties ontwikkelen voor deze en andere maatschappelijke uitdagingen.

 

Ze hebben binnen het Perspectief-programma van NWO meer dan 22 miljoen euro toegewezen gekregen vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast dragen 117 betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties bijna 10 miljoen euro bij uit eigen middelen. Daarmee kunnen 74 onderzoekers de komende jaren aan de slag.

 

Focus op urgente problemen

De gehonoreerde programma’s hebben allemaal een urgent maatschappelijk probleem als uitgangspunt. Zo gaan de consortia op zoek naar oplossingen om het zwaar transport, de landbouw, de staalproductie en de elektronica-industrie op korte termijn te verduurzamen. Ook zijn er programma’s gericht op innovaties in de medische sector, onder andere om te komen tot effectievere behandelingen van artrose, diabetes type-2 en kanker. Een ander actueel onderwerp is de overdracht van virussen via de lucht. Ingenieurs en vloeistofmechanici slaan de handen ineen met virologen en epidemiologen om te komen tot een lijst van bewezen maatregelen om besmettingen tegen te gaan.

 

 

Innovatieve oplossingen

‘Ook dit jaar honoreren we weer een indrukwekkend pakket van relevante onderzoeken, waarbij een grote verscheidenheid aan onderzoeksgroepen, bedrijven en maatschappelijke partijen betrokken is’, zegt Margot Weijnen, voorzitter van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.

 

‘Het werken in brede consortia met een multidisciplinair karakter maakt dat Perspectief zo’n krachtig instrument is. Het programma helpt de onderzoekers om samen met alle betrokken partners een vuist te maken en te komen tot innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen.’

 

Perspectief

Het Perspectief-programma daagt onderzoekers uit om consortia te vormen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samen werken ze aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. De onderzoeken richten zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën en leveren daarmee een bijdrage aan het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

 

Schoon varen op ammoniak

AmmoniaDrive

 

We hebben zo snel mogelijk alternatieven nodig voor fossiele brandstoffen zoals diesel en aardgas, onder andere om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Voor zwaar transport zoals zeeschepen en grote vrachtwagens is ammoniak een interessante kandidaat-brandstof. Het gas, dat bekendstaat om zijn karakteristieke geur, heeft een relatief grote energiedichtheid. Daardoor kun je veel energie opslaan in een veel kleiner volume dan in groene waterstof. Het AmmoniaDrive-programma richt zich daarom op de vraag hoe je ammoniak op een energie-efficiënte, schone, betaalbare en vooral veilige manier kunt gebruiken om het huidige voornamelijk op diesel en stookolie gebaseerde zwaar transport te verduurzamen.

 

 

Bron: NWO