03-10-2022

TKI-evenement 8 november

Zet dinsdag, 8 november, 12:00 tot 18:00 uur in uw agenda, want op die datum organiseert Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem in samenwerking met Nederland Maritiem Land weer een live evenement.

 

Maritiem Masterplan

Ook dit evenement staat weer in het teken van het Maritiem Masterplan. De sector is volop in beweging om tot concrete projecten en initiatieven binnen het plan te komen.

 

We zullen een overzicht geven van de inhoud en status van de verschillende onderdelen van het plan. Ook nodigen we iedereen die nog niet is aangesloten op het plan uit om dat alsnog te doen!
Naast presentaties over de verschillende onderdelen staat een boeiende netwerkactiviteit gepland waarin we elkaar helpen bij het oplossen van knelpunten.

 

Het evenement begint met een lunch en sluit af met een borrel waardoor er uitgebreid gelegenheid is om te netwerken met vertegenwoordigers van bedrijven, regionale en nationale overheden, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties.

 

De missie van het TKI Maritiem is om bij te dragen aan maatschappelijke thema’s en om de positie van de sector te verstevigen. Om voorop te lopen in het terugdringen van CO2 en andere emissies door de scheepvaart. Om de efficiency te verhogen door slim gebruik te maken van de mogelijkheden van digitalisering. Om de zeeën en oceanen veiliger te maken. Om meer duurzaam gebruik te maken van mogelijkheden die de zeeën en oceanen bieden. Dat doen we als individuele organisaties en bedrijven, maar ook in publiek private samenwerkingen.

 

Programma

12:00:           Inloop

13:00:          Welkom (Bas Buchner als voorzitter TKI Maritiem)

13:10:          Doelen Maritiem Master Plan – interview (Thecla Bodewes, boegbeeld Topsector Water & Maritiem, en Rob Verkerk, voorzitter NML)

13:30:           Launching customership van de overheid (Rinze Geertsma en Loek Verheijen)

13:45:           Aanpak Maritiem Master Plan voor Nationaal Groeifonds (Casper Veenman van Roland Berger)

14:00:           Toelichting invulling 5 programmalijnen en Human Capital (programmatrekkers en initiatiefnemers demonstraties vanuit de industrie):

 

1 Energie Efficiëntie

2 Waterstof

3 Methanol

4 Carbon capture

5 Digitale samenwerking en digitaal platform

Human Capital

 

15:15            Pauze

15:30            Breakout sessies rond de 5 programmalijnen

17:00            Netwerkgelegenheid

18:00            Einde programma

 

Voor wie

Dit evenement is bedoeld voor iedereen die al in de maritieme sector actief is of juist op zoek is naar een nieuwe samenwerking bij het opzetten en uitvoeren van kennis- en innovatieprojecten. Dit kan met maritieme collega’s zijn of juist een onverwacht partnership met iemand uit een totaal andere branche. Ook studenten en young professionals zijn natuurlijk van harte welkom.

 

Toegang

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de deelname. Het evenement is wel beperkt tot 100 deelnemers. Mochten zich meer mensen inschrijven dan werken wij met een wachtlijst op volgorde van aanmeldingen.

 

U kunt zich niet meer aanmelden, we hebben voldoende deelnemers. Wilt u op de wachtlijst komen of bent u een spreker of moderator? Stuur dan een e-mail naar info@maritiemland.nl met uw naam, e-mailadres, bedrijf en eventuele voedselallergie. Geef ook aan als u een speker of moderator bent zodat u niet op de wachtlijst komt.